top of page

בחירת מקצוע או הגשמת חלום

במהלך האימון האישי אנו מתחילים מבירור רצונות וחלומות. יש מתאמנים שיודעים בבירור מה החלום שלהם.

זה עדיין לא אומר שהם יודעים מה לעשות עם החלום. איתם אני עובדת על בירור רמת הנכונות להגשים את החלום.

מה המוטיבציה שניתן לעורר?  אילו כוחות קיימים בהם היום? מהם החששות (חסמים)? מה רמת החששות? אלו הם הבירורים הראשונים.

בהמשך אנו בונים תוכנית עבודה. איזה מידע דרוש למתאמן על מנת להחליט שהולך על השינוי? כיצד ישיג את המידע?

כיצד יקבל את ההחלטות הנכונות – מרעננים תהליכי קבלת החלטות.

האם הוא אדם שמתאים לקפיצה למים (שינוי מיידי), או אולי רמת החששות גבוהה ורצוי לבצע שינויים הדרגתיים וקטנים תוך שמירה על הקיים.

כאשר הותוותה הדרך, אנו בונים לוח זמנים לביצוע התוכנית. תמיד נבצע בקרה והתאמות בהתאם להתקדמות.

אופן הלימוד של המתאמן הוא כזה שהוא לומד לבצע תהליכים ובקרה שיוכל להשתמש בהם בעתיד ולהכליל על שינויים אחרים בחייו וללא תלות במאמן.

יש מתאמנים שיש להם מחשבה מעורפלת ומבולבלת על השינוי שהם רוצים לעבור. אלו המתאמנים שבמשך שנים פעלו הרחק מהרצון האמיתי שלהם. בחרו במקצוע שנראה להם מעשי ופרקטי ולא בהתאם לתשוקה שעשויה להניע אותם.

כעת הם נמצאים במקצוע שוחק ומאוכזבים מאד מחייהם. מאחר והם לא רגילים לפעול בהתאם לרצונותיהם, התמונה של העתיד שלהם מעורפלת להם.

כאשר המתאמן מביע חלומות ורצונות, אני מקשיבה למילים של המתאמן.

אני צדה את המילים שמרמזות על הרצון או החלום האמיתי ומעמיקה את הבירור.

השאלות הנשאלות יעסקו בזיהוי החלום ובניסיון להעלות אותו למודעות גבוהה.

לדף הקודם

bottom of page