top of page

דרכי טיפול והתמודדות

רוצה עזרה בהתמודדות עם הפרעת הקשב? 

הפרעת קשב וריכוז אינה עניין פשוט, חשוב שיהיה לך הידע והכלים להתמודד ולשפר את הישגיך, שגרת יומך ואיכות חייך.

במסגרת האימון אנו מלמדים את המטופל להכיר את הפרעת הקשב שלו על כל היבטיה. אנו מונעים מההפרעה להפוך למגבלה. על ידי קבלה שלה. בעזרת לימוד אסטרטגיות התנהלות הלוקחות אותה בחשבון, אנו מאפשרים למתאמן לנהל את חייו במקום להיות מנוהל על ידי ההפרעה.

דרכי טיפול בהפרעת קשב

קיימים מספר דרכי טיפול ואימון בהפרעת הקשב.

אני עוסקת באימון להתמודדות עם הפרעת הקשב והריכוז.

האימון מתמקד בגיבוש אסטרטגיות יעילות לשיפור איכות החיים.

לקריאה על דרכי טיפול נוספות הקש כאן.

אימון אסטרטגיות

במסגרת האימון אנו מלמדים את המטופל להכיר את הפרעת הקשב שלו על כל היבטיה. אנו מונעים מההפרעה להפוך למגבלה.

על ידי קבלה שלה.

בעזרת לימוד אסטרטגיות התנהלות הלוקחות אותה בחשבון,

אנו מאפשרים למתאמן לנהל את חייו במקום להיות מנוהל על ידי ההפרעה.

במקום להילחם בהפרעה אנו מלמדים את המטופל לנצל את התנודות ברמת האנרגיה שלו ולהתאים את הפעילות שלו לרמת האנרגיה בה הוא נמצא.

בנוסף אנו מלמדים אותו לנהל את המחשבות שלו ואת התגובות אליהן, זאת תוך רכישת מיומנויות חשיבה והתארגנות חדשות.

bottom of page