top of page

המעבר לעסק עצמאי

יש מתאמנים שמרגישים שאינם באים לידי ביטוי באופן מלא כאשר הם שכירים ומתלבטים לגבי המעבר לעסק עצמאי.

אותם אנשים העוסקים במקצועות כמו: מעצב תכשיטים, מעצב אופנה, מדריך ריצה, מדריך כושר ועוד הרבה אחרים.

חלקם מרגישים תסכול לעצב עבור מישהו אחר ובשם של מישהו אחר שאינו חולק איתם את אותו טעם, תפיסה וסגנון.

חלקם מרגישים תסכול מכך שהם מרוויחים שכר מועט ואילו המעסיק גובה סכום גבוה מאד ו"גוזר עליהם קופון".

גם כאן תהליך האימון מתחיל בבירור רצונות וחלומות.

וגם כאן לאחר שהחלום והרצון התבהרו אנו נברר מה הם הכוחות והתכונות שהם מביאים איתם למקצוע ומה חסר להם.

לאחר מכן נערוך הבחנה בין תכונות מקצועיות לבין תכונות הנדרשות לבעל עסק. נברר מה מהתכונות והידע הנדרש לבעל עסק שיש להם ומה חסר להם.

 

המתאמן לומד לזהות אלו תכונות כבעל עסק יש לו ומה חסר לו?

אם זה ברמת ידע ואם זה ברמת מוכנות רגשית.

המתאמן חייב להכיר את השוק שבו הוא פועל, את רמת המחירים, את תמחור השירותים שלו בהתאם למחירים בשוק ולעלויות שלו.

מהי רמת הסיכון שהוא יכול לחיות איתה בשלום?

רק לאחר שהושלמו תהליכי איסוף המידע שלו על עצמו ועל המתחרים וכד'.. יוכל המתאמן לקבל החלטה האם להפוך להיות עצמאי.

במידה והמתאמן החליט שכן, אנו בוחנים האם מתאים כבר לעזוב מקום עבודה כשכיר או שרצוי להישאר במקום העבודה ולבנות את העסק העצמאי בהדרגה. האם הוא פוחד וצריך צעדים מדודים מאד או שניתן לבצע קפיצות גדולות. קצב ההתקדמות מותאם ללקוח ואישיותו.

לדף הקודם

bottom of page